REGULAMIN PLATFORMY WELLBEE

Dzień dobry!

W poniższym dokumencie znajdziesz wszystkie istotne informacje dotyczące usług, które możemyświadczyć na Twoją jako Użytkownika („Ty”, „Ciebie”, „Twój”) rzecz za pośrednictwem naszej Platformy Wellbee (wellbee.pl). Znajdziesz tutaj również informacje o sposobie działania Platformy, wymaganiach sprzętowych, zakresie usług, jak również swoich prawach i obowiązkach związanych z korzystaniem z naszych usług.

Regulamin może wydawać Ci się długi - niestety nic na to nie poradzimy - po pierwsze, chcemy abyś miał pełną wiedzę o naszych usługach i Platformie. Po drugie zaś przepisy prawa wymagają od nas abyśmy przekazali Ci szereg ważnych informacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Wellbee, w szczególności zaś dokonania jakiegokolwiek zakupu za jej pośrednictwem, musisz zapoznać się z informacjami zawartymi w tym Regulaminie i zaakceptować jego postanowienia. Z kolei informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności Wellbee.

Usługi elektroniczne Platformy Wellbee świadczymy my, czyli Wellbee sp. z o.o. („my”, „nas”, „nasz”) z siedzibą w Warszawie (00-020), ul. Chmielna 2/31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000867078, NIP: 5252831565, REGON: 386648532, o kapitale zakładowym w wysokości 33.550 złotych. Usługi terapeutyczne mogą być świadczone przez nas albo przez partnerów, z którymi współpracujemy. Dokładną informację w tym zakresie zawsze znajdziesz na Platformie.

Regulamin oraz pozostałe warunki świadczenia usług udostępniamy każdemu (oczywiście bezpłatnie) przed zawarciem z nami umowy. Jeśli ktoś zgłosi odpowiednią prośbę, wówczas udostępnimy Regulamin również w sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się dana osoba.

Jeśli posiadasz status konsumenta (a tak prawie na pewno jest) pamiętaj, że przysługuje Ci szereg praw wynikających z przepisów. Żadne z postanowień tego Regulaminu nie powinno być traktowane jako ograniczenie tych praw.

Pamiętaj, że akceptując ten Regulamin zobowiązujesz się do korzystania z Platformy oraz naszych usług zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również przepisami prawa oraz normami, które obowiązują w naszym społeczeństwie.

Poniżej znajdziesz kilka definicji, które będą używane w dalszej części Regulaminu - taka forma, jak zakładamy, ułatwi Ci zrozumienie treści zawartych w tym dokumencie:

Konsument - każdy Użytkownik, który korzysta z Platformy w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto - bezpłatna usługa, którą świadczymy na Twoją rzecz drogą elektroniczną; polega na udostępnieniu Ci wydzielonej oraz modyfikowalnej części Platformy, która pozwoli Ci na korzystanie z pozostałych Usług;
Materiały - różnego rodzaju nagrania, teksty lub innego rodzaju materiały dotyczące szeroko pojętego zdrowia psychicznego, do których dostęp możesz wykupić w ramach Platformy;
Newsletter - jedna z Usług, polegająca na przesyłaniu na Twój adres e-mail treści cyfrowej zawierającej informacje związane z działaniami na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego, albo o naszych działaniach, nowościach na Platformie itp.;
Opłata - kwota, którą musisz zapłacić w celu skorzystania z Usługi terapeutycznej lub uzyskania dostępu do Materiałów;
Platforma - serwis Wellbee oraz wszystkie jego funkcjonalności pozwalające na dostęp do Usług, jak również Usług terapeutycznych;
Regulamin - niniejszy dokument opisujący m.in. Twoje i nasze prawa oraz obowiązki;
Siła wyższa - zdarzenie, którego nie można było przewidzieć (przy zachowaniu odpowiedniej staranności), które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Ciebie, jak i do nas, ja i któremu nie mogliśmy się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością. Chodzi tutaj o różne zdarzenia, takie jak np. ataki hakerskie, działania władzy publicznej, katastrofy naturalne, wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Platformy;
Specjalista - osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje (np. psycholog, psychoterapeuta, dietetyk) każdorazowo wskazane na Platformie, który świadczy na Twoją rzecz Usługi terapeutyczne, w imieniu naszym lub w imieniu podmiotów całkowicie zewnętrznych;
Umowa - umowa o świadczenie Usług, którą zawierasz z nami poprzez akceptację Regulaminu;
Usługi - usługi, które świadczymy na Twoją rzecz drogą elektroniczną w postaci udostępniania Ci funkcjonalności Platformy, w szczególności zaś Konta oraz - jeśli tak zdecydujesz - dostępu do Materiałów;
Usługi terapeutyczne - Usługi polegające na konsultacjach z psychologami, psychoterapeutami, dietetykami oraz innymi osobami, których lista znajduje się każdorazowo na Platformie, które możesz po prostu nabyć korzystając z odpowiednich funkcjonalności;
Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Platformy i zawierająca z nami Umowę.

Podstawowe informacje

 1. Ten Regulamin stanowi podstawę relacji łączącej Cię z nami i opisuje Twoje i nasze prawa oraz obowiązki. Opisuje on również przebieg pewnych procesów związanych np. z reklamacjami, naruszeniem przepisów prawa czy udostępniania Twoich danych osobowych Specjalistom.

 2. Dla wszystkich Umów prawem właściwym jest prawo polskie - oznacza to w szczególności, że w zakresie w jakim coś nie zostało opisane w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące w Polsce, znajdujące się np. w Kodeksie cywilnym lub ustawie o prawach konsumenta.

 3. W ramach Platformy nie znajdziesz ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów. W związku z tym pamiętaj, że nie będą mieć zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w formie elektronicznej.

 4. W przypadku, gdy masz do nas jakiekolwiek pytania lub chcesz się z nami porozumieć w jakimś innym celu, możesz skorzystać z naszego adresu e-mail: opiekun@wellbee.pl lub numeru telefonu: 732489003. Po Twoim kontakcie z nami, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje wątpliwości.

 5. W celu kontaktu z nami możesz również skorzystać z chatu, który jest dostępny na Platformie.

Platforma

 1. Żeby móc skorzystać z naszej Platformy sprzęt, który używasz musi spełnić pewne wymagania. Są one naprawdę podstawowe i pozwalają na korzystanie z Platformy na większości obecnie używanych urządzeń. Innymi słowy są to:

  • urządzenie (telefon, tablet, komputer, w tym laptop) posiadające dostęp do Internetu;
  • aktywne konto poczty e-mail (w celu możliwości dokonania rejestracji);
  • włączona obsługa plików Cookies (tych, które są konieczne do wyświetlenia Platformy na Twoim urządzeniu) oraz Java Script;
  • zainstalowana na urządzeniu i aktualna wersja jednej z przeglądarek: i) Chrome; ii) Opera; iii) Safari; iv) Firefox; v) Edge.

 2. Platforma, w zakresie w jakim stanowi usługę cyfrową lub umożliwia dostęp do treści cyfrowej może wykorzystywać Twoje środowisko cyfrowe (połączenie sieciowe, oprogramowanie oraz Twój sprzęt) w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowego świadczenia Usług. Oznacza to, że w zależności od Usługi lub Usługi terapeutycznej wykorzystane mogą być m.in.:

  • Twoja przeglądarka internetowa (w ramach plików Cookies lub innych danych, jeśli zdecydujesz się na ich zapisanie);
  • kamera oraz mikrofon Twojego urządzenia (jeśli korzystasz z Usługi terapeutycznej online).

 3. Z naszej Platformy można skorzystać ze wszystkich standardowo używanych, typowych urządzeń, tj. tabletów, komputerów oraz telefonów. Nie gwarantujemy jednak, że możliwym będzie skorzystanie z Platformy przy wykorzystaniu innego rodzaju urządzeń, które zwykle nie służą do korzystania ze stron takich jak Platforma, pomimo posiadania dostępu do Internetu.

 4. Pamiętaj, że korzystać z Platformy możesz tylko zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa. Jeśli naruszysz jakąś zasadę z nich wynikającą, możemy podjąć działania, o których mowa w punkcie „Naruszenie Regulaminu”.

 5. Z Platformy korzystają również inne osoby, zarówno Specjaliści, jak i „zwykli” użytkownicy. W związku z tym nie możesz:

  • wprowadzać na Platformę jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym;
  • działać na niej naruszając przepisy, dobre obyczaje oraz inne podstawowe normy;
  • podejmować działań, które mogą spowodować problemy z działaniem Platformy lub Usług;
  • podejmować działań, które spowodować szkodę lub inne negatywne po naszej stronie lub po stronie osób trzecich, przede wszystkim innych użytkowników Platformy;

 6. Platforma oraz wszystkie jej części składowe (a także design, logo i inne oznaczenia, które znajdują się na Platformie) są przedmiotem naszych praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej), mogą też stanowić zastrzeżone znaki towarowe lub wzory przemysłowe. W związku z tym musisz pamiętać, że nie jesteś uprawniony do ich kopiowania, reprodukowania lub rozpowszechniania, o ile nie otrzymasz od nas na to odrębnej, jednoznacznej zgody. W przypadku gdy to zrobisz, niestety, będziemy musieli podjęcie przeciwko Tobie szereg działań mających na celu ochronę przysługujących nam praw.

 7. Po założeniu Konta możesz otrzymywać od nas wiadomości na swój adres e-mail. Mogą one zawierać informacje o zmianach Regulaminu, zmianach w Usługach, nowych funkcjonalnościach i promocjach w ramach Platformy (więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w punkcie „Newsletter”).

Konto

 1. Aby zawrzeć z nami Umowę, której przedmiotem są Usługi, jak również uzyskać możliwość wykupienia Usług terapeutycznych, musisz założyć Konto. Wszelkie niezbędne informacje związane z jego założeniem znajdziesz na Platformie.

 2. Pamiętaj, że w przypadku, gdy korzystasz z naszych Usług w zakresie Konta, nie mają zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta - usługę tę świadczymy bowiem bezpłatnie, tylko w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, które są przetwarzane tylko w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest właśnie zapewnienie Ci dostępu do funkcjonalności jaką jest Konto.

 3. Konto zawiera Twoje dane, które podałeś nam przy rejestracji w Platformie. Pamiętaj, aby dbać o aktualność i prawdziwość swoich danych - jesteś za to odpowiedzialny, więc pamiętaj o ich aktualizowaniu w ramach dostępnych funkcjonalności Konta.

 4. Nie możesz przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków związanych z Kontem na kogoś innego, o ile wcześniej nie wyrazimy na to jednoznacznej i jasnej zgody.

Nasze usługi

 1. W ramach Platformy oferujemy Ci szereg Usług, z których najważniejsze to:

  • dostęp do Materiałów;
  • Konto;
  • Newsletter;
  • wyszukiwarka Usług terapeutycznych;
  • kontakt z opiekunem terapii.

 2. Usługi, poza usługą dostępu do Materiałów oraz Usług terapeutycznych, są świadczone bezpłatnie. Oznacza to, że w zakresie tych Usług nie pobieramy żadnych opłat.

 3. W zależności od rodzaju Usługi, będzie ona dla Ciebie dostępna po zarejestrowaniu Konta, po dokonaniu płatności za pośrednictwem Konta lub bez konieczności zakładania Konta, po skorzystaniu przez Ciebie z opcji jakie daje Platforma.

 4. W ramach Usługi polegającej na dostępie do Materiałów nie masz możliwości podejmowania działań, w ramach których wytwarzane są jakiekolwiek treści, które powstaną w wyniku Twojego działania lub współdziałania.

 5. W ramach Usługi dostępu do Materiałów udostępniamy Ci różnego rodzaju treści cyfrowe za pośrednictwem Platformy. Dostęp do tych Materiałów uzyskujesz w momencie logowania na Konto, za pomocą którego wykupiłeś do nich dostęp. Możemy też, jeśli podejmiemy taką decyzję, umożliwić Ci dostęp do Materiałów przez próbny, bezpłatny okres.

 6. W przypadku gdy zawrzesz z nami umowę dot. Materiałów (zaś dostęp do nich nie będzie bezpłatny), które, jak już wspomnieliśmy stanowią treści cyfrowe, zapewnimy:

  • Ci do nich dostęp niezwłocznie, chyba że wprost ustalimy z Tobą coś innego (za dostęp uznajemy możliwość zalogowania się, po którym można zapoznać się z Materiałami);
  • że będziesz miał do nich dostęp za pośrednictwem standardowo używanych urządzeń, o których mowa w pkt 2 Regulaminu („Platforma”);
  • że Materiały będą nadawać się do celów, do jakich zwykle się z nich korzysta, tj. do poszerzania wiedzy dotyczącej szeroko pojętego zdrowia psychicznego oraz dobrych praktyk związanych z zachowaniem równowagi psychicznej;
  • że będziesz miał dostęp do Materiałów przez cały okres ich subskrypcji.
 7. Szczegółowy opis działania poszczególnych Usług znajdziesz na Platformie. W niektórych przypadkach możemy wdrażać nowe Usługi w ramach Platformy - nie będzie to jednak zmianą Regulaminu, chyba że zmiana taka będzie konieczna ze względu na właściwości nowej Usługi.

 8. W przypadku Usługi kontaktu z opiekunem terapii jest ona bezpłatna, polega na konsultacji telefonicznej i ma na celu analizę Twoich potrzeb w zakresie Usług terapeutycznych. Pamiętaj, że na potrzeby tej Usługi Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu zapewnienia kontaktu z opiekunem terapii, zaś sama Usługa jest bezpłatna, w związku z czym przepisy ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania.
 9. Jeśli dokonasz zamówienia danej Usługi (w tym Usługi terapeutycznej), o ile zastosowanie mają do niej przepisy konsumenckie, najpóźniej, gdy wyrazisz wolę związania się umową, przedstawimy Ci pewne wymagane prawem informacje.

Newsletter

 1. Pamiętaj, że w przypadku, gdy korzystasz z naszych Usług w zakresie Newslettera, nie mają zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta – usługę tę świadczymy bowiem bezpłatnie, tylko w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, które są przetwarzane tylko w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest właśnie wysyłka Newslettera.

 2. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z Usług w zakresie Newslettera kontaktując się z nami mailowo lub wykorzystując link znajdujący się w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera.

 3. W ramach Usługi Newslettera będziemy Ci dostarczać interesujące informacje dotyczące naszej działalności, nowości na Platformie, jak również o promocjach oraz innych prowadzonych przez nas akcjach marketingowych.

Usługi terapeutyczne

 1. W przypadku wyboru opcji online, w celu skorzystania z Usługi terapeutycznej musisz dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu oraz jedną z powszechnych aplikacji umożliwiających przekazywanie głosu oraz obrazu z jednego urządzenia na drugie.

 2. W przypadku wyboru opcji stacjonarnej, w celu skorzystania z Usługi terapeutycznej będziesz musiał pojawić się w miejscu wskazanym przez Specjalistę w ramach Platformy – miejsce to zawsze zostanie Ci wyświetlone przed złożeniem zamówienia obejmującego Usługi terapeutyczne.

 3. W przypadku wyboru opcji online, w celu skorzystania z Usługi terapeutycznej musisz dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu oraz jedną z powszechnych aplikacji umożliwiających przekazywanie głosu oraz obrazu z jednego urządzenia na drugie.

 4. Specjaliści posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności. Oczywiście weryfikuje ich kompetencje, natomiast nie ponosimy odpowiedzialności za to, że wprowadzili nas w błąd, oświadczyli nieprawdę lub w inny sposób wpłynęli na naszą decyzję o opublikowaniu ogłoszeń dotyczących ich Usług terapeutycznych.

 5. Jeśli masz uwagi co do jakości Usługi terapeutycznej możesz dodać odpowiedni komentarz (zgodnie z punktem poniżej). Ponadto możesz się z nami skontaktować i poinformować o niepożądanych zdarzeniach – pamiętaj jednak, że odpowiadamy za Specjalistów i ich działania tylko w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Komentarze

 1. Jesteś, tak samo jak inni użytkownicy Platformy do dodawania komentarzy odnoszących się do kompetencji Specjalistów oraz jakości świadczonych przez nich Usług terapeutycznych.

 2. Pamiętaj, że komentarze, które publikujesz nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności:

  • nie mogą naruszać dóbr osobistych Specjalistów lub innych osób;
  • muszą zawierać informacje prawdziwe lub uzasadnioną ocenę Twoich spostrzeżeń związanych z Usługą terapeutyczną;
  • muszą odnosić się do Usług terapeutycznych, nie zaś innych Twoich uwag, związanych np. z wyglądem Specjalisty.

 3. Nie będziesz miał możliwości dodawania komentarzy, jeśli nie skorzystałeś z Usługi terapeutycznej u danego Specjalisty. Nawet jeśli funkcjonalności Platformy Ci to umożliwią, zobowiązujesz się, że tego nie zrobisz – ma to na celu zapewnienie, że informacje zawarte w komentarzach będą prawdziwe i umożliwią innym użytkownikom weryfikację czy chcą zapisać się do danego Specjalisty.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy, które są niezgodne z przepisami prawa lub Regulaminem. Usunięcie komentarza zawsze będzie następować po jego ocenie. W przypadku wątpliwości co do treści Twojego komentarza możemy się z Tobą skontaktować, w celu ich wyjaśnienia.
 5. Będziemy podejmować działania, aby komentarze zawierały jedynie treści prawdziwe lub będące obiektywnymi ocenami. Niemniej jednak zawsze podejmujesz decyzje o wyborze Specjalisty samodzielnie – nie ponosimy odpowiedzialności za to, że zasugerowałeś się treścią komentarzy.
 6. Jeśli wykupiłeś dostęp do Materiałów możesz również dodawać komentarze do poszczególnych treści, jak również zadawać pytania ekspertom – Specjalistom, które są publikowane na naszej Platformie – wszystkie zasady, które zostały opisane w tym punkcie stosuje się odpowiednio do komentarzy pod poszczególnymi Materiałami.

Opłaty

 1. W przypadku gdy dana Usługa (w tym Usługa terapeutyczna) jest odpłatna, zapłacić możesz za nią w następujących sposób: i) przy wykorzystaniu funkcjonalności umożliwiających zrealizowanie natychmiastowego przelewu, ii) zwykłego lub internetowego przelewu na nasz rachunek bankowy; 9114011370000489937001001

 2. W ramach Platformy Opłaty nie są dostosowywane indywidualnie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Musisz jednak pamiętać, że Opłaty ponoszone bezpośrednio przez poszczególnych użytkowników mogą się różnić.

 3. Różnice w cenach, o których wspominamy wyżej wynikać mogą z tego, że pracodawca lub inny podmiot, z którym współpracuje dany użytkownik zawarł z nami umowę na mocy której partycypuje w cenie danej odpłatnej Usługi. Oznacza to, że ostateczna cena dostępu do Materiałów lub Usługi terapeutycznej jest jednakowa, niezależnie od tego jaka jej część jest pokrywana przez danego użytkownika, który dokonał zakupu.

 4. Abstrahując od powyższego, w niektórych przypadkach możemy dokonywać obniżki Opłat, np. udostępniając kod rabatowy, który można wprowadzić przy składaniu zamówienia. W takim przypadku poinformujemy Cię w ramach Platformy o najniższej cenie Usługi (w tym Usługi terapeutycznej) w okresie ostatnich 30 dni lub, jeśli dana Usługa oferowana jest krócej, od momentu rozpoczęcia jej oferowania na Platformie.

 5. W przypadku gdy korzystasz z Usług w postaci dostępu do Materiałów możesz również wyrazić zgodę na płatności rekurencyjne, czyli zautomatyzowane pobieranie środków w ramach wskazanej przez Ciebie karty płatniczej, za poszczególne okresy subskrypcji, które wybierasz na Platformie. Za pośrednictwem funkcjonalności Platformy możesz łatwo zrezygnować z takich płatności w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że zablokuje to dostęp do Materiałów po upływie ostatniego opłaconego okresu.

 6. Pamiętaj, że jeśli utracisz prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w Platformie oraz opisanych w Regulaminie (w szczególności, gdy zaakceptujesz fakt utraty takiego prawa) nie będziesz miał możliwości uzyskania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia (np. gdy dana Usługa terapeutyczna została już zrealizowana).

Odpowiedzialność

 1. Ponosimy względem Ciebie odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie techniczne Platformy oraz za dostęp do Usług, w tym do Materiałów.

 2. W zakresie w jakim świadczymy na Twoją rzecz Usługi terapeutyczne ponosimy za to odpowiedzialność. Pamiętaj jednak, że w zależności od Twoich wyborów Usługi terapeutyczne mogą być świadczone również przez podmioty trzecie – w takim przypadku to ten podmiot ponosi za nie pełną odpowiedzialność (innymi słowy nie ponosimy odpowiedzialności za tych Specjalistów, którzy działają w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów trzecich). W ramach Platformy zawsze wyświetlamy informację, czy dany Specjalista działa w naszym imieniu czy nie.

 3. Ponosimy pełną odpowiedzialność za zgodność naszych Usług, w tym Platformy z Umową i naszymi zapewnieniami, które Ci złożyliśmy.

 4. Pamiętaj, że nie ponosimy względem Ciebie odpowiedzialności za szkody, które powstały:

  • ze względu na to, że naruszyłeś Regulamin, podałeś nieprawdziwe dane w ramach Konta, złożyłeś zamówienie dotyczące odpłatnych Usług (w tym Usług terapeutycznych) mimo, że nie byłeś do tego uprawniony;
  • bo przekazałeś osobom trzecim dane logowaniu (login i hasło) do Konta;
  • wskutek działania złośliwego lub szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego na Platformę przez podmioty trzecie;
  • wskutek usunięcia przez Ciebie Konta;
  • rozwiązania przez nas Umowy przez MedocSafe ze względu na Twoje zachowania lub zaniechania;
  • ze względu na krótkie utrudnienia lub brak dostępu do Platformy, związane z pracami naprawczymi, modernizacyjnymi lub podobnego rodzaju.

 5. Jako użytkownik Platformy jesteś odpowiedzialny względem nas, jak również podmiotów zapewniających Ci dostęp do Usług terapeutycznych za swoje działania i zaniechania podejmowane za pośrednictwem Platformy, jak również w trakcie świadczenia Usług terapeutycznych.

Prawa konsumenta

 1. W ramach Platformy będziemy Ci przekazywać szereg informacji, do których otrzymania masz prawo w związku z obowiązującymi przepisami. Będziemy Cię informować m.in.:

  • o tym od czego zależy plasowanie poszczególnych Specjalistów w ramach wyszukiwarki, którą udostępniamy na Platformie, jak również czy na plasowanie mogą mieć wpływ płatności realizowane na naszą rzecz przez Specjalistów lub zatrudniające ich podmioty;
  • czy w ramach umowy, której przedmiotem są Usługi terapeutyczne druga strona umowy działa jako przedsiębiorca, czy nie (jeśli nie, otrzymasz też informację, że do danej umowy nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta);

 2. Kiedy tylko zamówisz w ramach Platformy jakąś Usługę (odpłatną), w tym Usługę terapeutyczną potwierdzimy zawarcie umowy dotyczącej danej Usługi, przed rozpoczęciem jej świadczenia.

Odstąpienie od umowy

 1. Masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym posługiwałeś się przy założeniu Konta) na adres email: opiekun@wellbee.pl za pośrednictwem Platformy lub pisemnie na nasz adres.

 2. Termin, który masz na odstąpienie od Umowy wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do nas przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu.

 3. Wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy prześlemy do Ciebie wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Stanowi on też załącznik do Regulaminu. Prawo do odstąpienia od umowy możesz zrealizować przy jego wykorzystaniu.

 4. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać Ci prawo do odstąpienia od Umowy. Będzie tak przykładowo w przypadku, gdy przedmiotem Umowy będzie dostęp do Materiałów, czyli dostęp do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, o ile wcześniej wyraziłeś zgodę na udostępnienie Ci tych treści przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy za pośrednictwem funkcjonalności Platformy, co wynika z art. 38 ust.1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.

 5. Jeśli nie wyrazisz zgody, o której mowa wyżej, dostęp do Materiałów uzyskasz dopiero po upływie 14 dni od dnia jego wykupienia.

 6. W przypadku gdy dokonujesz zakupu Usług terapeutycznych, pamiętaj, że są to usługi zdrowotne, które są świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia. W związku z tym niektóre przepisy wynikające z ustawy o prawach konsumenta nie będą tutaj miały zastosowania.

 7. W przypadku, gdy dokonujesz zakupu Usług terapeutycznych musisz wyrazić zgodę, na to, że po spełnieniu świadczenia objętego Usługą terapeutyczną nie będziesz uprawniony do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są te Usługi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

 8. Jeśli odstąpisz od Umowy, której przedmiotem jest jakakolwiek treść lub usługa cyfrowa, zobowiązany jesteś do niezwłocznego zaprzestania korzystania z takich treści lub usług, jak również ich udostępniania podmiotom trzecim.

 9. Jeśli złożysz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie takiego oświadczenia – jeśli naszym zdaniem prawo Ci to nie przysługiwało, również przekażemy Ci taką informację.

 10. Jeśli Twoje oświadczenie będzie skuteczne, wówczas zwrócimy Ci opłaconą przez Ciebie Opłatę w terminie 14 dni od dnia doręczenia nam oświadczenia, w sposób tożsamy w jaki Ty zrealizowałeś płatność.

Naruszenie regulaminu

 1. Jeśli będziesz korzystać z Platformy niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem będziemy uprawnieni do podjęcia pewnych działań, wedle naszego wyboru. Takie działania to:

  • skierowanie do Ciebie ostrzeżenia;
  • tymczasowe zablokowanie Twojego Konta;
  • usunięcie Twojego Konta oraz wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym;
  • uniemożliwienie Ci powtórnego założenia Konta w ramach Platformy.

 2. O zablokowaniu lub usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy poinformujemy Cię w mailu, w którym wskażemy Ci przyczyny naszej decyzji.

Reklamacje

 1. Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy oraz świadczonych za ich pośrednictwem Usług. Zgłoszenie, które wyślesz powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające Twoją identyfikację oraz wskazanie zastrzeżeń i uwag do Platformy, Usług lub Usług terapeutycznych. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail: opiekun@wellbee.pl lub adres naszej siedziby.

 2. Rozpatrzymy Twoją reklamację w terminie 14 dni roboczych, chyba że nie podałeś informacji umożliwiających jej rozpatrzenie lub nie podałeś danych umożliwiających Twoją identyfikację.

 3. W przypadku, o którym mowa powyżej, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w dostarczysz nam brakujące informacje. Jeśli nie rozpatrzymy reklamacji w terminie, oznacza to, że ją uznaliśmy.

 4. Odpowiedź na reklamację prześlemy na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Pamiętaj, że nasza odpowiedź na reklamację jest ostateczna, ale możesz podjąć działania, o których mowa w punkcie „Rozwiązywanie sporów” lub podjąć inne działania przewidziane w przepisach.

Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku gdy pomiędzy Tobą a nami dojdzie do jakiegoś konfliktu, masz możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których możesz się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 2. Możesz też skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej Platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Jeżeli nie zdecydujesz się na skorzystanie z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe pomiędzy Tobą a nami będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość powinna zostać ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator znajdziesz w Polityce Prywatności.

 2. W przypadku gdy podmiotem świadczącym Usługi terapeutyczne nie jesteśmy my, lecz inny podmiot, musimy udostępnić niektóre Twoje dane osobowe temu podmiotowi, tak żeby konsultacja w ramach Usługi terapeutycznej była możliwa.

 3. Pamiętaj, że gdy udostępnimy Twoje dane, ich odbiorca powinien Cię o tym poinformować, jak również przedstawić Ci wymagane przepisami informacje dotyczące sposobu, zakresu i celu przetwarzania Twoich danych.

 4. Wszyscy Specjaliści są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie Twoich danych osobowych oraz pozostałych informacji, które od Ciebie pozyskują. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa (tajemnica zawodowa) lub umów, które zawarli poszczególni Specjaliści.

Poziom technicznej sprawności platformy

 1. Będziemy dokładać wszelkich starań́, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy.

 2. Zapewniamy ciągłość działania i sprawności Platformy. Pamiętaj jednak, że nie dotyczy to, wydarzeń i ich skutków, związanych z działaniem Siły wyższej lub operatora serwerów albo innych zewnętrznych dostawców oprogramowania.

 3. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania Platformy okazjonalnie będziemy przeprowadzać czynności konserwacyjne lub modernizacyjne Platformy, jak również będziemy ją aktualizować. Dlatego też mogą nastąpić przerwy techniczne w dostępie do Platformy, które nie będą trwać dłużej niż 3h miesięcznie.

Zmiana regulaminu. Zmiana zakresu usług

 1. Możemy zmienić Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych (nowelizacja przepisów, zmiana sposobu prowadzenia naszej działalności) lub technicznych (modernizacja Platformy, zmiana sposobu funkcjonowania Platformy lub Usług, dodanie nowych funkcjonalności).

 2. Zostaniesz poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem maila na adres, na który zarejestrowane masz Konto na 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Jeśli nie poinformujesz nas o braku akceptacji zmian, po upływie wspominanego okresu będzie Cię wiązać Regulamin w nowej wersji.

 3. Nawet jeśli zmienimy Regulamin pozostanie to bez wpływu na Umowę, w zakresie w jakim dotyczy ona dostępu do płatnych elementów Usług, w tym w szczególności Materiałów, przez okres na jaki ją z nami zawarłeś.

 4. Informujemy, że w przypadku Materiałów stanowiących treści cyfrowe mogę one ulegać zmianom polegającym na usuwaniu niektórych treści i zastępowaniu ich nowymi. Działamy w ten sposób w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom dostępu do jak najlepszych, merytorycznych i interesujących Materiałów, a co za tym idzie zapewnieniu zgodności, której przedmiotem jest dostarczanie Materiałów.

 5. Żadna ze zmian wprowadzanych w ramach Platformy nie będzie stanowić pogorszenia jakości Platformy oraz Usług.

 6. Materiały mogą ulegać zmianom również ze względu na ich: i) aktualizację; ii) konieczność usunięcia niektórych ich elementów ze względu na prawa przysługujące innym podmiotom.

 7. W przypadku wprowadzenia zmian związanych z poszczególnymi Materiałami – treściami cyfrowymi, poinformujemy Cię o tym w sposób jasny i zrozumiały.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.

 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

Data wejścia w życie Regulaminu 01.01.2023 r.

Wellbee Medical:

Dla usług realizowanych w ramach Wellbee Medical obowiązuje regulamin:RegulaminCennik

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Wellbee sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020), ul. Chmielna 2/31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000867078, NIP: 5252831565, REGON: 386648532, o kapitale zakładowym w wysokości 33.550 złotych, adres mailowy: opiekun@wellbee.pl, numeru telefonu: 732489003

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Odstępuję od umowy z dnia* ... polegającej na* ...

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.